Evernote till poker

Evernote är ett bra verktyg för att ta anteckningar om motspelare, spelstrategi och annat. Även om jag använder automatiska program för att samla information om motspelare så är det annat där Evernote lämpar sig bättre. Tex när det gäller trender, strategi, djupare analyser av motståndare. livespelare, tankar om det egna spelet etc. Noteringarna kan ha etiketter med tex spelaralias eller annat man behöver.